ΚΙΣΚ209-ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα «Ιστορική Κοινωνιολογία» ότι

α) την Τρίτη 9/11, ώρα 14.30-17.30

και

β) την Τρίτη 7/12, ώρα 14.30-17.30

θα διεξαχθούν αναπληρώσεις του μαθήματος στην αίθουσα Α3-1.

Ο Διδάσκων, Ι.Κουμπουρλής