30 χρόνια Σχολή Κοινωνικών Επιστημών: Επετειακό Συνέδριο “Η Κρήτη στον 21° αιώνα”

Παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για την ιστοσελίδα του Συνεδρίου

30 χρόνια Σχολή Κοινωνικών Επιστημών: Επετειακό Συνέδριο “Η Κρήτη στον 21° αιώνα”