Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18 – ΝΕΟ

Παρακαλώ δείτε την σχετική εγκύκλιο:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ_2017-99Ω94653ΠΣ-8ΤΙ (και δικαιολογητικά)

Με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο παρακαλούνται να κατατεθούν και 1. αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας και 2. εκτύπωση από ΚΕΠ του ΑΜΚΑ του Φοιτητή, και 3. Υπεύθυνη Δήλωση για εξουσιοδότηση διαγραφής από το προηγούμενο Τμήμα Εγγραφής

Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 και ώρες από 10:00-12:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σχετική Ανακοίνωση

29/11/2017 Ανακοινώνεται ότι η διαδικασία των μετεγγραφών έχει ολοκληρωθεί. Έχει σταλεί email στους φοιτητές.