Διαλέξεις για την κριτική προσέγγιση του περιβαλλοντικού ερωτήματος

Υπενθύμιση: σήμερα 14 Απριλίου ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη της Ζωής Χριστίνας Σιαμαντά με θέμα: “Περιβαλλοντικές συγκρούσεις και δικαιοσύνη σε…