Διαλέξεις για την κριτική προσέγγιση του περιβαλλοντικού ερωτήματος

Υπενθύμιση: σήμερα 14 Απριλίου ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη της Ζωής Χριστίνας Σιαμαντά με θέμα: “Περιβαλλοντικές συγκρούσεις και δικαιοσύνη σε ένα πλανήτη πολλαπλών ειδών”.
Σύνδεσμος: https://zoom.us/j/92585737341?pwd=N2hLMUJjWnk1cXZ2QWZsV0RJbWlhUT09
Ο Ν. Σερντεδάκις θα σχολιάσει την παρουσίαση.
Επισυνάπτονται κείμενα στα οποία θα βασιστεί η παρουσίαση.

Martinez Alier_2021

Celermajer et al 2021