Προασπίζοντας το ανθρώπινο δικαίωμα των γυναικών σε μια ζωή χωρίς βία: η ολιστική προσέγγιση της ‘’Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης”

23/11/2020, 14:30-17:30 Διαδικτυακή παρουσίαση για να παρακολουθήσετε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο https://zoom.us/j/93187048351?pwd=My9jL2k5MXZGZGg2QnErc0JyWTdYZz09

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020   Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της 109ης/5-11-2020 Συνεδρίασης της Κοσμητείας…