Προασπίζοντας το ανθρώπινο δικαίωμα των γυναικών σε μια ζωή χωρίς βία: η ολιστική προσέγγιση της ‘’Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης”

23/11/2020, 14:30-17:30

Διαδικτυακή παρουσίαση

για να παρακολουθήσετε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

https://zoom.us/j/93187048351?pwd=My9jL2k5MXZGZGg2QnErc0JyWTdYZz09