ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ. ΜΠΑΡΕΛΗ​

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η- ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ.  θα πραγματοποιηθεί με ζωντανή μετάδοση (live streaming), η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Μαρίας Μπαρέλη, υποψ. Διδάκτορος του Τμήματος Κοινωνιολογίας, με τίτλο:  «Τα πανηγύρια της Ικαρίας: όψεις του δώρου, πρακτικές των κοινών, διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής και κοινωνικών μετασχηματισμών».

Ο σύνδεσμος για να παρακολουθήσετε τη διαδικασία υποστήριξης της Δ.Δ. είναι: http://video.ucnet.uoc.gr/live/show/339

  Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Κωνσταντίνος Γκούνης