Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 2019-20 Δείτε την σχετική ανακοίνωση σε pdf. Παρακαλώ δείτε…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΙΤΙΣΗΣ/ΣΤΕΓΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Στην προσπάθεια να διευκολύνουμε την διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων σίτισης-στέγασης των φοιτητών, χωρίς να προσθέτουμε επιπλέον φόρτο εργασίας…

Έρευνα αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης με βάση τη συνάντησή τους το 2018

Παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο Έρευνα αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης με βάση τη συνάντησή τους το 2018