Διάλεξη της Prof. Nadezda Alexandrova με τίτλο “Women revolutionaries in Bulgarian gender history: cold sexuality and ultimate devotion”

To Εργαστήριο Φύλου και Εκπαίδευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών σας προσκαλεί την…

Αποτελέσματα διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, το Ακαδημαϊκό έτος 2014-15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αποτελέσματα διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, το Ακαδημαϊκό έτος 2014-15 Ρέθυμνο 14/1/2015 Αρ.Πρωτ. 204…

Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ (Υπουργική Απόφαση 207358/ΓΔ6/1/18-12-2014 ΦΕΚ 3573/31-12-2014)

Παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ (Υπουργική Απόφαση 207358/ΓΔ6/1/18-12-2014 ΦΕΚ 3573/31-12-2014)