Υπουργική Απόφαση για τη μεταφορά θέσης φοιτητών που δεν μπόρεσαν να μετεγγραφούν κατά το σχολικό έτος 2014-15 στο Τμήμα προτίμησής τους για λόγους υγείας, λόγω υπέρβασης του ορίου 5% (YA 211004/Z1 ΦΕΚ 3666 τ. Β΄ 31-12-2014)

Παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο

ΦΕΚ 3666