Go to the English version

Θέση

Καθηγητής στην Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Κοινότητας

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εγκαταστάσεις Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: +302831077495
Fax: +302831077467
e-mail: zaimakis at uoc.gr
Ώρες γραφείου : Δευτέρα και Τρίτη από τις 10 έως τις 11 και 15 το πρωί
http://crete.academia.edu/YiannisZaimakis
Αναλυτικό Βιογραφικό

Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου
 • Πτυχίο Κοινωνιολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΙ Κρήτης)

Ενδιαφέροντα

 • Eλεύθερος χρόνος, νεανικές κουλτούρες, πολιτική και μουσικά κινήματα
 • Οπτικός πολιτισμός, πολιτικό γκραφίτι και τέχνη του δρόμου
 • Λαϊκός πολιτισμός και ρεμπέτικο τραγούδι
 • Κοινωνική ιστορία του αθλητισμού, κοινότητες και κουλτούρες οπαδών
 • Τοπική κοινωνία και κοινωνική οικονομία – πολυπολιτισμικές κοινότητες και ταυτότητες
 • Αστικός μετασχηματισμός, κοινωνική αλλαγή και πολιτισμοί της καθημερινότητας στην πόλη

Σταδιοδρομία

 • Kαθηγητής (2011-) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (2015-)
 • Επιστημονικός συνεργάτης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2012-2020) και Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Εποπτείας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογίας
 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης (1010-2015)
 • Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης (2004- 2010)
 • Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1999-2003)
 • Επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Ηρακλείου, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (1993-1998 & 2004-2013)
 • Διδάσκων με βάσει το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) (1998-1999)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
–             (eds. R. Campos, Y. Zaimakis & A. Pavoni A. Political Graffiti in Critical Times: The Aesthetics of Street Politics, New York-Oxford: Berghahn. Forthcoming Feb. 2021.
2020      ‘Αθλητική κοινωνικότητα, περιπέτεια, ανταγωνισμοί: Η κοινωνιολογία των αισθήσεων του Ζίμελ στη μελέτη του αθλητισμού’, Δοκιμές 23-24: 263-288.
2019      «Οι Κρήτες Μουσουλμάνοι  και οι Μουσικές τους Παραδόσεις: Διαδρομές της μνήμης και της λήθης από την Κρήτη στην Τουρκία», Πρακτικά του 12ου Κρητολογικού Συνεδρίου της Εταιρείας Ιστορικών Μελετών, 1-12.
2018      “Autonomy, degrowth and prefigurative politics: Voices of solidarity economy activists amid economic crisis in Greece” PACO (PArtecipazione e COnflitto 11) (1): 95-120.
2018 “Football fan culture and politics in modern Greece: the process of fandom radicalization during the austerity era”, Soccer and Society 19 (2): 252-270.
2018      Ερευνητικές Διαδρομές στις Κοινωνικές Επιστήμες: Θεωρητικές-μεθοδολογικές Συμβολές και Μελέτες Περίπτωσης (επιμ. Γ. Ζαϊμάκης), Ηράκλειο: Πανεπιστήμιο Κρήτης-Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας.
2018 «Ιδεοτοπία, οργανώσεις και αμφισημίες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Κρήτη», Στο: Μ. Σαματάς, Δ. Μυλωνάκης, Μ. Δαφέρμος και Α. Καστελάκης (επιμ.),  H Κρήτη στον 21ο Αιώνα: προκλήσεις και προοπτικές, 2018, Αθήνα: Πεδίο, 227-246.
2018 «Νεολαία, συλλογική μνήμη και οπαδισμός στην Eλλάδα την περίοδο της Μεταπολίτευσης» στο Κ. Κατσάπης (επιμ.) Oι Απείθαρχοι: Κείμενα για την Ιστορία της Νεανικής Αναίδειας τη μεταπολεμική περίοδο, Αθήνα: Οκτώ, 39-72.
2016      “Youth precariat worlds and protest graffiti in the dystopia of the Greek economic crisis: a cross-disciplinary perspective”, Punctum International Journal of Semiotics 2 (2), 66-84.
2016   “Cultural imperialism and sport in the Eastern Mediterranean and Crete: the role of British forces 1880-1912” (with Peter Ben),   Cretica Chronika XXXVI, 183-206.
2015      Κοινωνία και αθλητισμός στην Ελλάδα: κοινωνιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις συν-επιμιμέλεια με Ε.  Φουρναράκη, Αθήνα, Αλεξάνδρεια.
2015   “‘Welcome to the civilization of fear’: On political graffiti heterotopias in Greece in times of crisis”, Visual Communication 13 (4): 373-396.
2015      «Η ελαστικοποίηση της εργασίας και το νέο ‘πρεκαριάτ’ στος συνθήκες του ευέλικτου καπιταλισμού», Ο Κόσμος της Εργασίας, 2:  27-42.
2015      «Φωνές διαμαρτυρίας στους δρόμους της πόλης. Προσλήψεις της κρίσης μέσα από το εκφραστικό-υπαρξιακό γκράφιτι», Κοινωνιολογική Επιθεώρηση 2-3, 119-143.
2013      Ποδόσφαιρο και Κοινότητες Οπαδών: Ανιπαλότητες και Πολιτικές της Ταυτότητας (συν-επιμέλεια με Ν. Κοταρίδη), Αθήνα: Πλέθρον.
2011      “Music-making in the social world of a Cretan town (Heraklion 1900-1960): a contribution to the study of non-commercial oral rebetika”, Popular Music 30 (1): 1-24, 2011.
2011       Κοινοτική Εργασία και Τοπικές Κοινωνίες: Ανάπτυξη, Συλλογική Δράση, Πολυπολιτισμικότητα, Αθήνα, Πλέθρον. 1η έκδοση 2002 (Ελληνικά Γράμματα).
2010 «The ‘forbidden fruits’ and the communist paradise: Marxism, rebetiko and the “purity” of popular song», Music and Politics 4 (1): 1-22
2009      “Bawdy Songs and Virtuous politics’: Ambivalence and Controversy in the Discourse of the Greek Left on rebetiko”, History and Anthropology 20(1), 15-36.
2005      (συν-επιμέλεια με την Α. Κανδυλάκη) (επιμ.),  Δίκτυα κοινωνικής προστασίας: μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς ομάδες και πολυπολιτισμικές κοινότητες,  Αθήνα: Κριτική,