Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές

Μύρων Αχείμαστος
Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης, γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνιολογία του Πολιτισμού: Ιδεολογία και Κουλτούρα

Email: myron at uoc.gr

Tel +3028310-77481

Γιάννης Zαϊμάκης
Καθηγητής στην Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Κοινότητας

Email: zaimakis at uoc.gr

Tel +3028310-77495

Μαρία Κούση
Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος»

Email: kousis.m at uoc.gr

Tel +3028310-77477

Γεώργιος Τσιώλης
Καθηγητής στο αντικείμενο “Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες-Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας”

Email: tsiolisg at uoc.gr

Tel +3028310-77497

Κώστας Γκούνης
Καθηγητής, Αστεακή Ανθρωπολογία

Email: gounis at uoc.gr

Tel. +302831077472

Βασίλης Αράπογλου
Καθηγητής, Αστική κοινωνιολογία, κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμοί

Email: arapov at uoc.gr

Tel +302831077496

Αναπληρωτές Καθηγητές

Στέλλα Ζαμπαρλούκου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Kοινωνιολογίαs της Ανάπτυξης

Email: zamba at uoc.gr

Tel +3028310-77478

Χριστίνα Κωνσταντινίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Email: chrkon at uoc.gr

Tel +3028310-77474

Ελένη Φουρναράκη
Aναπληρώτρια Καθηγήτρια “Νεότερη Κοινωνική Ιστορία”

Email: elfou at uoc.gr

Tel +3028310-77483

Νίκος Σερντεδάκις
Αναπληρωτής Καθηγητής στην Κοινωνιολογία της Συλλογικής Δράσης και των Κοινωνικών Κινημάτων

Email: serntedn at uoc.gr

Tel +3028310-77493

Στεφανία Καλογεράκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ποσοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνιολογία και στην Κοινωνική Δημογραφία

Email: kaloge at uoc.gr

Tel +3028310-77473

Βασιλική Πετούση
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια “Κοινωνιολογία του Δικαίου και της Παρέκλισσης”

Email: petousiv at uoc.gr

Tel +3028310-77469

Μανόλης Τζανάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής στην Κοινωνιολογία της Ασθένειας και των Ιατρικών Θεσμών

Email: tzanakism at uoc.gr

Tel +3028310-77494

Χριστίνα Καρακιουλάφη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων»

Email: karakichr at uoc.gr

Tel +3028310-77479

Γιάννης Κουμπουρλής
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορικής Κοινωνιολογίας της Νεότερης Ελληνικής Κοινωνίας

Email: koumpi at uoc.gr

Tel +3028310-77508

Επίκουροι Καθηγητές

Εμμανουήλ Αλεξάκης
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Κοινωνιολογία: Πολιτικά Κόμματα»

Email: alexakem at uoc.gr

Tel +3028310-77473

Άγγελος Μουζακίτης
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Θεωρίας

Email: amouzakid at uoc.gr

Tel +302831077470

Βασίλης Ρωμανός
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογική Θεωρία

Email: romanos at uoc.gr

Tel +302831077505

Αθηνά Σκουλαρίκη
Επίκουρη καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας: Ανάλυση Λόγου και Κοινωνικές Αναπαραστάσεις»

Email: skoulariki at uoc.gr

Tel +3028310-77507

Ευγενία Πετροπούλου
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικός Μετασχηματισμός στο Σύγχρονο Αγροτικό Χώρο»

Email: petrope at uoc.gr

Tel +302831077476

Αλεξάνδρα – Ευαγγελία Ζαββού
Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο “Κοινωνιολογία του Φύλου”

Email: a.zavvou at uoc.gr

Tel +3028310-77482

Χαρά Κούκη
Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνικές Διακρίσεις και Κοινωνικά Δικαιώματα

Email: kouki at uoc.gr

Tel +302831077487