Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές

Μύρων Αχείμαστος
Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης, γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνιολογία του Πολιτισμού: Ιδεολογία και Κουλτούρα
myron at uoc.gr2831077481
Γιάννης Zαϊμάκης
Καθηγητής στην Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Κοινότητας
zaimakis at uoc.gr2831077495
Μαρία Κούση
Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος»
kousis.m at uoc.gr2831077477
Γεώργιος Τσιώλης
Καθηγητής στο αντικείμενο “Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες-Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας”
tsiolisg at uoc.gr2831077497

Αναπληρωτές Καθηγητές

Στέλλα Ζαμπαρλούκου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Kοινωνιολογίαs της Ανάπτυξης
zamba at uoc.gr2831077478
Χριστίνα Κωνσταντινίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
chrkon at uoc.gr2831077474
Ελένη Φουρναράκη
Aναπληρώτρια Καθηγήτρια “Νεότερη Κοινωνική Ιστορία”
elfou at uoc.grc
Βασίλης Αράπογλου
Αναπληρωτής Καθηγητής, Αστική κοινωνιολογία, κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμοί
arapov at uoc.gr2831077507
Κώστας Γκούνης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Αστεακή Ανθρωπολογία
gounis at uoc.gr2831077472
Νίκος Σερντεδάκις
Αναπληρωτής Καθηγητής στην Κοινωνιολογία της Συλλογικής Δράσης και των Κοινωνικών Κινημάτων
serntedn at uoc.gr2831077493
Στεφανία Καλογεράκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ποσοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνιολογία και στην Κοινωνική Δημογραφία
kaloge at uoc.gr2831077473
Βασιλική Πετούση
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια “Κοινωνιολογία του Δικαίου και της Παρέκλισσης”
petousiv at uoc.gr2831077469
Μανόλης Τζανάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής στην Κοινωνιολογία της Ασθένειας και των Ιατρικών Θεσμών
tzanakism at uoc.gr2831077494
Χριστίνα Καρακιουλάφη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων»
karakichr at uoc.gr2831077479
Γιάννης Κουμπουρλής
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορικής Κοινωνιολογίας της Νεότερης Ελληνικής Κοινωνίας
koumpi at uoc.gr2831077508

Επίκουροι Καθηγητές

Εμμανουήλ Αλεξάκης
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Κοινωνιολογία: Πολιτικά Κόμματα»
alexakem at uoc.gr2831077473
Άγγελος Μουζακίτης
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Θεωρίας
amouzakid at uoc.gr2831077470
Βασίλης Ρωμανός
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογική Θεωρία
romanos at uoc.gr2831077505
Αθηνά Σκουλαρίκη
Επίκουρη καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας: Ανάλυση Λόγου και Κοινωνικές Αναπαραστάσεις»
skoulariki at uoc.gr2831077507
Ευγενία Πετροπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικός Μετασχηματισμός στο Σύγχρονο Αγροτικό Χώρο»
petrope at uoc.gr2831077476
Αλεξάνδρα – Ευαγγελία Ζαββού
Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο “Κοινωνιολογία του Φύλου”
a.zavvou at uoc.gr28310-77482