Go to the English version

Θέση

Καθηγητής στην Κοινωνιολογία των Τοπικών Κοινωνιών και του Πολιτισμού

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εγκαταστάσεις Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: +302831077495
Fax: +302831077467
e-mail: zaimakis at uoc.gr
https://independent.academia.edu/YiannisZaimakis
Αναλυτικό Βιογραφικό

Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου
 • Πτυχίο Κοινωνιολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΙ Κρήτης)

Ενδιαφέροντα

 • Eλεύθερος χρόνος, νεανικές κουλτούρες, πολιτική και μουσικά κινήματα
 • Οπτικός πολιτισμός, πολιτικό γκραφίτι και τέχνη του δρόμου
 • Λαϊκός πολιτισμός και ρεμπέτικο τραγούδι
 • Κοινωνική ιστορία του αθλητισμού, κοινότητες και κουλτούρες οπαδών
 • Τοπικές κοινωνίες, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, πολιτικές των κοινών
 • Αστική κοινωνιολογία, αποστερημένες κοινότητες και πολιτισμοί της καθημερινότητας στην πόλη

Σταδιοδρομία

 • Διευθυντής Διυδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία (2022-)
 • Πρόεδρος στο Τμήμα Κοινωνιολογίας (2015-2020)
 • Kαθηγητής (2016-) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (2015-)
 • Επιστημονικός συνεργάτης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2012-2020) και Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Εποπτείας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογίας
 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης (1010-2015)
 • Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης (2004- 2010)
 • Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1999-2003)
 • Επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Ηρακλείου, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (1993-1998 & 2004-2013)
 • Διδάσκων με βάσει το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) (1998-1999)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

2023 Zaimakis Y. & C. Kokkinou (2023). Digital and social inequalities and the post-coronial university: A Greek Case. Urbanities 13 (1): 19-36.

2023 Zaimakis Y. Reclaiming the football commons: self-organized Antifa sport clubs against modern football in crisis-stricken Greece. Soccer & Society 24 (5): 682-697.

2023 Zαϊμάκης Γ. Οπαδισμός, ταυτότητες και αντιπαλότητες: στάσεις οργανωμένων οπαδών για τη βία και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άθληση και Κοινωνία 72 (2): 18-45.

2022 Zaimakis Y. & Papadaki M. (2022). On the digitalisation of higher education in times of the pandemic crisis: techno‑philic and techno‑sceptic attitudes of social science students in Crete (Greece), SN Social Sciences 2:77

2022 Zαϊμάκης Γ. και Νικολαΐδης Β. (επιμ.) Μελέτες για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία: προσεγγίσεις, προκλήσεις, εφαρμογές. Ηράκλειο: Περιφέρεια Κρήτης-Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας.

2022 Ζαϊμάκης Γ. Από τα κοινά των πανεπιστημίων στον ακαδημαϊκό καπιταλισμό: Οικονομικές και ιδεολογικές λειτουργίες του νεοφιλελεύθερου πανεπιστημίου. Στο: Κασιμάτη Κ., Παπαθεοδώρου Χ. και Σκαμνάκης Χ. (επιμ.) Κοινωνική θεωρία και κοινωνική πολιτική Διαστάσεις της κοινωνικής αλλαγής και αναπαραγωγής (τιμητικό τόμος αφιερωμένος στην Μ. Πετμεζίδου). Πεδίο, 303-318.

2022 Ζαϊμάκης Γ. και Δρακωνάκης Α. (2021) «Σπαταλημένοι χρόνοι: αφηγήσεις ζωής επισφαλών εργαζομένων για τον ‘ελεύθερο χρόνο’». Στο: Μ. Σπυριδάκης & Β. Κράββα (επιμ.), Τροχιές επισφάλειας: εθνογραφικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Gutenberg, 410-440.

2021 R. Campos R. Zaimakis Y. & Pavoni A. (eds.). Political Graffiti in Critical Times: The Aesthetics of Street Politics, New York-Oxford: Berghahn.

2020 Ζαϊμάκης Γ. Αθλητική κοινωνικότητα, περιπέτεια, ανταγωνισμοί: Η κοινωνιολογία των αισθήσεων του Ζίμελ στη μελέτη του αθλητισμού’, Δοκιμές 23-24: 263-288.

2018 Zaimakis Y. Autonomy, degrowth and prefigurative politics: Voices of solidarity economy activists amid economic crisis in Greece. PACO 11 (1): 95-120.

2018 Zaimakis Y. Football fan culture and politics in modern Greece: the process of fandom radicalization during the austerity era. Soccer and Society 19 (2): 252-270.

2018 Ζαϊμάκης Γ. (επιμ.)Ερευνητικές Διαδρομές στις Κοινωνικές Επιστήμες: Θεωρητικές-μεθοδολογικές Συμβολές και Μελέτες Περίπτωσης. Ηράκλειο: Πανεπιστήμιο Κρήτης-Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας.

2018 Ζαϊμάκης Γ. Νεολαία, συλλογική μνήμη και οπαδισμός στην Eλλάδα την περίοδο της Μεταπολίτευσης. Στο Κ. Κατσάπης (επιμ.) Oι Απείθαρχοι: Κείμενα για την Ιστορτηςτης Νεανικής Αναίδειας τη μεταπολεμική περίοδο, Αθήνα: Οκτώ, 39-72.

2016 Zaimakis Y. Youth precariat worlds and protest graffiti in the dystopia of the Greek economic crisis: a cross-disciplinary perspective. Punctum International Journal of Semiotics 2 (2): 66-84.

2016 Zaimakis Y. & Petre B. Cultural imperialism and sport in the Eastern Mediterranean and Crete: the role of British forces 1880-1912. Cretica Chronika XXXVI, 183-206.

2015 Ζαϊμάκης Γ. & Φουρναράκη Ε. Κοινωνία και αθλητισμός στην Ελλάδα: κοινωνιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις. Αθήνα, Αλεξάνδρεια.

2015 Zaimakis Y. ‘Welcome to the civilization of fear’: On political graffiti heterotopias in Greece in times of crisis. Visual Communication 13 (4): 373-396.

2013 Ζαϊμάκης Γ. & Κοταρίδης Ν. (επιμ.) Ποδόσφαιρο και Κοινότητες Οπαδών: Αντιπαλότητες και Πολιτικές της Ταυτότητας. Αθήνα, Πλέθρον.

2011 Ζαϊμάκης Γ. Κοινοτική Εργασία και Τοπικές Κοινωνίες: Ανάπτυξη, Συλλογική Δράση, Πολυπολιτισμικότητα, Αθήνα, Πλέθρον. 1η έκδοση 2002 (Ελληνικά Γράμματα).

2011 Music-making in the social world of a Cretan town (Heraklion 1900-1960): a contribution to the study of non-commercial oral rebetika. Popular Music 30 (1): 1-24, 2011.

2010 The ‘forbidden fruits’ and the communist paradise: Marxism, rebetiko and the purity of popular song», Music and Politics 4 (1): 1-22.

2009 ‘Bawdy Songs and Virtuous politics’: Ambivalence and Controversy in the Discourse of the Greek Left on rebetiko”, History and Anthropology 20(1), 15-36.

2008 Ζαϊμάκης Γ. Καταγώγια Ακμάζοντα στον Λάκκο Ηρακλείου: Παρέκκλιση, Πολιτισμική Δημιουργία, Ανώνυμο Ρεμπέτικο, Αθήνα, Πλέθρον. 1η έκδοση 1999.