ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Οργάνωση Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού (Short Loan Collection)

Προς τους διδάσκοντες/ουσες του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, η Βιβλιοθήκη οργανώνει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου «Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού» με υλικό υψηλής ζήτησης που οι διδάσκοντες ορίζουν για τις ανάγκες των μαθημάτων τους το συγκεκριμένο εξάμηνο.

Για την καλύτερη και έγκαιρη οργάνωση της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού:

  • Σας παρακαλούμε να παραδώσετε στο γραφείο εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης, όσο γίνεται νωρίτερα, το υλικό (μονογραφίες, βασικά εγχειρίδια κ.ά.) που επιθυμείτε να μπει στο ράφι του μαθήματός σας, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία του και να είναι στη διάθεση των φοιτητών σας το συντομότερο δυνατό.
  • Μπορείτε να παραδώσετε και δικά σας αντίτυπα, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά., τα οποία θα πάρετε πίσω στο τέλος της εξεταστικής περιόδου.
  • Υλικό σε ψηφιακή ή ψηφιοποιημένη μορφή μπορεί να ενσωματωθεί -με μέριμνα της Βιβλιοθήκης- στο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η πρόσβαση στο οποίο θα ελέγχεται με κωδικούς που εκδίδονται και διανέμονται από τη Βιβλιοθήκη.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

— *****************************Papadaki PopiUniversity of Crete – LibraryReference Department University CampusRethymno 741 00Crete – Greece T +30 28310 77817F +30 28310 77850