Ατομική Επαγγελματική Συμβουλευτική στα πλαίσια της Πρακτικής άσκησης

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας προσφέρει ατομική επαγγελματική συμβουλευτική  σε όσους φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην πρακτική άσκηση. Σκοπός των συναντήσεων είναι η εύρεση κατάλληλου φορέα σύμφωνα με τον επαγγελματικό στόχο και προφίλ του φοιτητή/τριας.

Για ραντεβού επικοινωνήστε με την κ. Λία Αχλαδά:

Email: a.achlada@uoc.gr
τηλ: 2831077489