ΒΙΟΚ 275 : Μετάθεση αναπλήρωσης 7.12.2023

Λόγω κωλύματος της διδάσκουσας, η προβλεπόμενη για τις 7.12.2023 αναπλήρωση του μαθήματος ΒΙΟΚ275 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Νέα ημερομηνία αναπλήρωσης : στις 14/12/2023 στην Αίθουσα Α.3.2. (11.30-14.30)

Η διδάσκουσα

Χ. Καρακιουλάφη