ΦΥΡΚ293: Αλλαγή ημερομηνίας αναπλήρωσης

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες ότι η αναπλήρωση του μαθήματος ΦΥΡΚ293 θα γίνει την Παρασκευή, 8/12, 5.30-8.30μμ., αίθουσα ΣΚΕ (και όχι 15/12, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί).
 
Η Διδάσκουσα
Α. ΖΑΒΒΟΥ