Συνέδριο «Καταστροφές, Συγκρούσεις, και Κοινωνικές Κρίσεις: Αιτίες, Επιπτώσεις και Αποκρίσεις» – Παράταση ημερομηνίας υποβολής περιλήψεων

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής περιλήψεων για το συνέδριο «Καταστροφές, Συγκρούσεις, και Κοινωνικές Κρίσεις: Αιτίες, Επιπτώσεις και Αποκρίσεις»

Η νέα ημερομηνία είναι 25/5/2014