Προθεσμία εγγραφής / δηλώσεις μαθημάτων – Παράταση

Η προθεσμία για τη δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015 ορίζεται από 1 Μαρτίου 2015 και παρατείνεται έως 13 Μαρτίου 2015.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην αρχική σελίδα (login page) του Students Web με τον κωδικό πρόσβασής σας.

Από τη Γραμματεία
Τμήματος Κοινωνιολογίας