Έκτακτες αλλαγές προγράμματος

 

Έκτακτες μεταβολές στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15

Αλεξάκης Μανόλης
Αράπογλου Βασίλειος
Αχείμαστος Μύρων
Γκούνης Κων/νος
Ζαϊμάκης Ιωάννης
Ζαμπαρλούκου Στέλλα
Καλογεράκη Στεφανία
Καρακιουλάφη Χριστίνα
Κονιόρδος Σωκράτης
Κουμπουρλής Ιωάννης
Κούση-Λεκάκη Μαρία
Κωνσταντινίδου Χριστίνα
Λαβράνου Αλίκη
Μουζακίτης Άγγελος
Παπαγεωργίου Παναγιώτα
Παπαϊωάννου Σκεύος
Πετούση Βασιλική
Πετροπούλου Ευγενία
Ρωμανός Βασίλης
Σαματάς Μηνάς
Σερντεδάκις Νικόλαος
Τζανάκης Μανόλης
Τσιώλης Γεώργιος
Φουρναράκη Ελένη
Χαβρεδάκη Ειρήνη

Αλεξάκης Μανόλης

Αράπογλου Βασίλειος

Αχείμαστος Μύρων

Γκούνης Κων/νος

Ζαϊμάκης Ιωάννης

Ζαμπαρλούκου Στέλλα

Καλογεράκη Στεφανία

Καρακιουλάφη Χριστίνα

Κονιόρδος Σωκράτης

Κουμπουρλής Ιωάννης

Κούση-Λεκάκη Μαρία

Κωνσταντινίδου Χριστίνα

Λαβράνου Αλίκη

Μουζακίτης Άγγελος

Παπαγεωργίου Παναγιώτα

Παπαϊωάννου Σκεύος

Πετούση Βασιλική

Πετροπούλου Ευγενία

Ρωμανός Βασίλης

Σαματάς Μηνάς

Σερντεδάκις Νικόλαος

Τζανάκης Μανόλης

Τσιώλης Γεώργιος

Φουρναράκη Ελένη

Χαβρεδάκη Ειρήνη