ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Επισυνάπτεται πρόσκληση υποβολής περιλήψεων και συμμετοχής στην Ημερίδα με θέμα “Φεμινισμός και Ζητήματα Βιοηθικής”, η οποία οργανώνεται από ομάδα πρωτοετών φοιτητών του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος για τη Βιοηθική του Πανεπιστημίου Κρήτης (Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας) και της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ημερίδα θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom στις 15 Μαϊου 2021.