“Διεπιστημονικό Σεμινάριο της ΣΚΕ: Η πανδημία από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών”

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση έναρξης και Πρόγραμμα των μηνιαίων συναντήσεων του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, με θεματικό τίτλο για το τρέχον εξάμηνο “Η πανδημία από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών”

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Η Επιτροπή του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου της ΣΚΕ

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2021/17-02/ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ_ΤΗΣ_ΣΚΕ.pdf