Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακή έρευνα (για φοιτητές)

Η ερευνητική ομάδα του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, σας προσκαλεί να λάβετε μέρος σε μια διαδικτυακή έρευνα που στόχο έχει να διερευνήσει τις εμπειρίες των φοιτητών από τη χρήση των μέσων τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική για την όσο γίνεται ακριβέστερη καταγραφή των σχετικών εμπειριών και πώς αυτές μπορεί να συσχετίζονται με την ψυχική υγεία των φοιτητών. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι απολύτως εθελοντική, ενώ η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο (ή με copy-paste στον φυλλομετρητή σας):

https://blss.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3BFK0PURDK81v2C