Ανακοίνωση ΒΙΟΚ 276 / ΕΡΚ 371

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΟΚ 276/ ΕΡΚ 371

 Την Πέμπτη 19/5 το σεμινάριο της κας. Καρακιουλάφη ΕΡΓΚ 371 θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως διαδικτυακά. Ο σχετικός σύνδεσμός υπάρχει στο e-learn.

  • Το μάθημα ΒΙΟΚ 276 της Τετάρτης 18/5 που χάνεται λόγω των φοιτητικών εκλογών θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 25/5 και ώρα 12.00-14.00 στην αίθουσα Α 3.1.

Εκ της διδάσκουσας