Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Θερινό Σχολείο 2024 της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ)_Αφορά μόνο μεταπτυχιακούς φοιτητές

Παρακαλώ δείτε τα παρακάτω αρχεία: 8027_16.4.2024_Θερινά Σχολεία ΕΙΒ

EIB Summer School 2024_flyer

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης καλεί τις/τους εγγεγραμμένες/νους στα Προγράμματα

Μεταπτυχιακών Σπουδών του, που σχετίζονται με τα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά,

Επιχειρηματικά, Πολιτικές Επιστήμες, Μηχανική*, Επιστήμες Κλίματος και Βιωσιμότητας,

και να υποβάλουν αίτηση για τρεις υποτροφίες, προκειμένου να συμμετάσχουν στο ετήσιο

Θερινό Σχολείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank), το

οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από 24-28 Ιουνίου 2024 και στο Λουξεμβούργο

από 29 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2024 (φυσική παρουσία).

Υποβολή Υποψηφιότητας

 Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά έως και τις 24/04/2024

στην παρακάτω διεύθυνση: https://admin.uoc.gr/EIBSUMMER24/index.php/en/