Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Εαρινού εξαμήνου 2023-24 Τμήματος Κοινωνιολογίας

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2023-24

Σας ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου του Εαρινού εξαμήνου 2023-24 για το  Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2023-24

 

Ανακοίνωση για την Εμβόλιμη Εξεταστική των επί πτυχίω φοιτητών

(Εαρινό εξάμηνο 2023-2024)

Δηλώσεις από 18/4/2024 έως και 25/4/2024

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022  και σύμφωνα με αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις δήλωσης μαθημάτων για την Ειδική Επαναληπτική Εξεταστική-Εμβόλιμη Ιουνίου 2024 ως εξής:

  1. αφορά φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών για τη λήψη πτυχίου (>=9 εξάμηνο),
  2. τα μαθήματα πρέπει να τα έχουν δηλωθεί σε προηγούμενα εξάμηνα και δεν υπήρξε επιτυχή αξιολόγηση στο παρελθόν.
  3. Τα μαθήματα είχαν διδαχθεί σε προηγούμενα εξάμηνα και η ένταξή τους στο πρόγραμμα της εξεταστικής του Ιουνίου 2024 είναι πρακτικώς εφικτή και δεν διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τις ανωτέρω συνθήκες, θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα της εμβόλιμης εξεταστικής στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν από 18/4/2024 έως και 25/4/2024. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  • Η ειδική επαναληπτική εξέταση μαθημάτων που διδάχθηκαν κατά το παρελθόν, των οποίων οι διδάσκοντες δεν παρέχουν πλέον διδακτικό έργο στο Ίδρυμα (εκπαιδευτική άδεια, συνταξιοδότηση, λήξη εργασιακής σχέσης, κ.α.), παρέχεται εφόσον είναι εφικτή.
  • Για μαθήματα που ανήκουν σε Τμήμα πέραν του οικείου, οι φοιτητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που ορίζονται στο Τμήμα που προσφέρει το μάθημα.
  • Στην ειδική Επαναληπτική Εξεταστική δεν γίνονται βελτιώσεις ή αναβαθμολογήσεις μαθημάτων. Επίσης στα μαθήματα στα οποία σημειώνεται επιτυχία κάνοντας χρήση της Ειδικής Επαναληπτικής Εξεταστικής δεν μπορεί να γίνει αναβαθμολόγηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Το Σύστημα Μηχανογράφησης (Students Portal) θα ανοίξει για την εμβόλιμη εξεταστική στις ανωτέρω ημερομηνίες δίνοντας τη δυνατότητα να προσθέσετε τα επιπλέον μαθήματα που επιθυμείτε να εξεταστείτε.  Αυτά τα επιπλέον μαθήματα που θα προσθέσετε πρέπει να τα οφείλετε και να τα έχετε δηλώσει σε προηγούμενο εξάμηνο και είχατε αποτύχει. Ακόμα, δεν επιτρέπονται αλλαγές στη δήλωση μαθημάτων που έχετε ήδη υποβάλει για το τρέχον εαρινό εξάμηνο 2023-24 και στη δήλωση μαθημάτων για την εμβόλιμη εξεταστική (δηλαδή μετά την αποστολή της δήλωσής σας δεν θα έχετε τη δυνατότητα να την τροποποιήσετε).

Δηλώσεις που παρεκκλίνουν από τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται.

*Οι ημερομηνίες δηλώσεων εμβόλιμης θα τηρηθούν αυστηρά.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας