Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία»