Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Κοινωνιολογία”: 

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Ηλ. Ταχυδρομείο:
socpms@social.soc.uoc.gr
grammKEKO@social.soc.uoc.gr
Τηλέφωνο: 2831-077491
Φάξ:             2831-077467


Προβολή Μεγαλύτερου Χάρτη