Μεταπτυχιακές εργασίες

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης
Ιδρυματικό καταθετήριο E-Locus

Διδακτορικές διατριβές

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης
Ιδρυματικό καταθετήριο E-Locus