ΠΟΚΚ351 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΖΑΙΜΑΚΗΣ Ι.

Οι φοιτητές που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο “Νεανικοί πολιτισμοί αμφισβήτησης: γκράφιτι, τέχνη του δρόμου και μουσικές ταυτότητες” θα πρέπει να έχουν περάσει τα εξής μαθήματα:

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και

Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου.

Θα ληφθεί υπόψη και η τυχόν επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος Κοινωνιολογία του Αθλητισμού.

Το σεμινάριο θα έχει ερευνητικό χαρακτήρα και η παρακολούθηση με φυσική παρουσία είναι απαραίτητη.
Ο διδάσκων