Αλλαγή ημερομηνιών έναρξης τριών (3) μαθημάτων κ. Ζαββού

Ανακοίνωση 1η
Το διατμηματικό μάθημα ΣΚΕΚ208 “Διεπιστημονικές προσεγγίσεις του φύλου και της σεξουαλικότητας” θα ξεκινήσει την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022, 3-5μμ., Αμφιθέατρο Δ7.

Ανακοίνωση 2η
Το μάθημα ΜΕΘΚ131-ΕΡΓ “Εργαστήριο ποιοτικών μεθόδων στην κοινωνιολογική έρευνα” θα ξεκινήσει την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022, 2.30-5.30μμ., Αμφιθέατρο Β.

Ανακοίνωση 3η
Το μάθημα ΒΕΠ14 “Φύλο, ανισότητες, εξουσία” θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022, 5.30-8.30μμ., Αίθουσα Α3-1.