ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚ.ΈΤΟΥΣ 2018-19

Ρέθυμνο 1/10/2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακ.Έτους 2018-19

Οι εγγραφές για την εισαγωγή των φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 γίνονται ηλεκτρονικά στο site του Υπουργείου από 10-17 Σεπτεμβρίου 2018. 

Μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στις εγγραφές με το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής: http://www.minedu.gov.gr/news/29953-04-09-17-me-ilektroniko-tropo-arxizoun-ayrio-oi-aitiseis-eggrafis-ton-epityxonton-se-aei-tei

Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης!

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 24/09/2018.

Η έναρξη των μαθημάτων είναι ανεξάρτητη από την περίοδο των εγγραφών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσπαθείτε ώστε να παρακολουθείτε τα μαθήματα από την αρχή.

Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει ενημέρωση Πρωτοετών φοιτητών στις 24/9/2018 στις 17.30 στην Αίθουσα Καμπίτση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – Εξυπηρέτηση Προπτυχιακών Σπουδών: Γαλάτεια Νταναλάκη

Τηλ. : 2831077465,  Fax: 2831077467, E-mail: ntanalag@uoc.gr, URL: https://sociology.soc.uoc.gr/

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Γραμματεία,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Περιοχή Γάλλου 74100 Ρέθυμνο

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή: 10:00πμ – 12:00μμ
(εκτός περιόδου εγγραφών)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων στα ΑΕΙ θα γίνει ως εξής:

Α. Εγγραφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 10-17/09/2018.

Β. Κατάθεση των Δικαιολογητικών Εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος από 18/9/2018 έως 5/10/2018(ΠΑΡΑΤΑΣΗ), τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 13:30 είτε από:

 • αυτοπροσώπως ο φοιτητής/τρια,
 • νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 • κατάθεση των δικαιολογητικών μέσω courier (χρέωση του φοιτητή/τριας)
  Στην περίπτωση αυτή ζητάμε μια Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής) για την αποστολή των βεβαιώσεων εγγραφής και κωδικών (με την ίδια courier, χρέωση φοιτητή/τριας) Δείτε το παράδειγμα

Γ. Έλεγχος, αντιπαραβολή των στοιχείων από τη Γραμματεία  και ολοκλήρωση της εγγραφής.

Μετά τον έλεγχο, αντιπαραβολή και ολοκλήρωση της εγγραφής η Γραμματεία του Τμήματος μπορεί να παραδώσει στους εγγραφέντες, Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια), το ακαδημαϊκό email, τους κωδικούς τους και, οι άρρενες φοιτητές μία Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης.

Από 25/9/2018 ξεκινάει η έκδοση των Βεβαιώσεων Σπουδών και η διανομή των κωδικών. Οι πρωτοετείς φοιτητές που προσέρχονται στη Γραμματεία εξυπηρετούνται καθημερινά από 10:00-13:30. Η αποστολή μέσω courier θα ολοκληρωθεί μέχρι 5/10/2018.

 

Ε ι δ ι κ έ ς   Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς

Ειδικές Πληροφορίες μετά την Εγγραφή

ΦΕΚ 2774 Β ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2016


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας είναι τα εξής:

 1. Η αίτηση εγγραφής
 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης (απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης)
 3. Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύονται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.

Και αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή:

 • Η διαγραφή σας θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά σύμφωνα με την δήλωση που κάνατε στην αίτηση εγγραφής σας ή
 • εάν έχετε ήδη κάνει τη διαγραφή σας χρειαζόμαστε τη Βεβαίωση Διαγραφής σας.

Η εγγραφή σας ολοκληρώνεται όταν έχει πραγματοποιηθεί η διαγραφή σας από το προηγούμενο Τμήμα και μόνο τότε μπορείτε να πάρετε Βεβαιώσεις Σπουδών και Κωδικούς.

Συμπληρωματικά των παραπάνω, θα χρειαστεί να καταθέσετε στη Γραμματεία μας και τα 1 και 2 που ακολουθούν.

 1. Έντυπο Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
 2. Όσοι άρρενες χρειαστούν πιστοποιητικό για αναβολή στράτευσης, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία και Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων η Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης στο οποίο αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο Δήμο ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.
 3. Παρακαλείστε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19 κατά την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής σας.
  Το δελτίο αυτό μπορείτε ακόμα να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά εκτός της αίτησης εγγραφής, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ σας στο ακόλουθο  https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Είναι σημαντικό, για την διευκόλυνση όλων, να φέρετε τα έντυπα έτοιμα και συμπληρωμένα ώστε να μην υπάρξουν άσκοπες καθυστερήσεις.


Μετά την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα χρειαστεί να φροντίσετε το συντομότερο δυνατόν για την ενεργοποίηση του email σας.

Από την επόμενη μέρα της ενεργοποίησης του email, θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://academicid.minedu.gov.gr/), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).

Αιτήσεις για Σίτιση και Στέγαση κατατίθενται ηλεκτρονικά στην Φοιτητική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Κρήτης. (Από την επόμενη μέρα της ενεργοποίησης του email)

Ενημέρωση Πρωτοετών φοιτητών Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κρήτης Επιστολή Σεμινάρια

Παράλληλα θα δίνονται πληροφορίες και για μετεγγραφές φοιτητών στο site του Υπουργείου στο https://www.minedu.gov.gr/aei-9/meteggrafes-new  .

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ, ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.