Διήμερο Εργαστήριο με θέμα «Η βιογραφική έρευνα στο πλαίσιο της ερμηνευτικής παράδοσης: μεθοδολογικές αρχές και διαδικασίες ανάλυσης βιογραφικών αφηγήσεων»

Πρόσκληση

στο διήμερο Εργαστήριο με θέμα «Η βιογραφική έρευνα στο πλαίσιο της ερμηνευτικής παράδοσης: μεθοδολογικές αρχές και διαδικασίες ανάλυσης βιογραφικών αφηγήσεων», στο οποίο θα διδάξει η καθηγήτρια Gabriele Rosenthal, (οργάνωση – συντονισμός: Γιώργος Τσιώλης) την Τρίτη (2/10/2018) και την  Τετάρτη (3/10/2018) στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

Περισσότερες πληροφορίες :

https://sociology.soc.uoc.gr/ekaeke/?p=512