Πανεπιστήμιο Κρήτης | Διαγωνισμός Παρουσίασης Διατριβής σε 3 λεπτά

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2022/28-04/ThesisCompetitionUniversityofCrete_2022.pdf

http://news.uoc.gr/news/2022/28-04/ΦόρμαΣυμμετοχής3MT_2022.docx