Οργάνωση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για αλλοδαπούς υποτρόφους του ΥΠΠΕΘ έτους 2016

Παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο

Οργάνωση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για αλλοδαπούς υποτρόφους του ΥΠΠΕΘ έτους 2016