ΚΙΣΚ209 – Ι.ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα «Ιστορική Κοινωνιολογία (ΚΙΣΚ209ότι το μάθημα που ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 δεν θα διεξαχθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

Η αναπλήρωση θα γίνει την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου, ώρα 8.30-11.30, στην αίθουσα Α3-3.

Διδάσκων: Ι. Κουμπουρλής