Ενημερώσεις από Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρακαλώ δείτε την παρακάτω ανακοίνωση για την πραγματοποίηση ενημερώσεων -που αφορούν τους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και όλων των Τμημάτων- από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η ανακοίνωση υπάρχει και στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης (https://www.lib.uoc.gr/news/announcement-1637842639-762725-21411.tkl) δίνοντας οδηγίες για τη συμμετοχή στις διαδικτυακές ενημερώσεις.