ΦΥΡΚ293, ΠΟΛΚ287 ΖΑΒΒΟΥ Α.

1/11/2021 – ΦΥΡΚ293, ΠΟΛΚ287 ΖΑΒΒΟΥ Α.
Ανακοίνωση  Αναβολής ΦΥΡΚ293 & ΠΟΛΚ287 Αναβάλλονται οι συναντήσεις των μαθημάτων ΦΥΡΚ293, Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, και ΠΟΛΚ287, Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, λόγω απουσίας της διδάσκουσας. Οι αναπληρώσεις τους ορίζονται ως εξής:
ΦΥΡΚ293 – Σάββατο, 13 Νοεμβρίου, 11.30-14.30, Αίθουσα Δ3 ΠΟΛΚ287  – Σάββατο, 13 Νοεμβρίου, 14:30-17:30, Αίθουσα Δ3 Η διδάσκουσα Α. ΖΑΒΒΟΥ