Ευγενική Υπενθύμιση | Μ. Νόλα, Χρ. Βαρβαντάκης, «Περιπλέκοντας την εθνογραφική έρευνα: πρόσφατες εξελίξεις στην πολυτροπική εθνογραφία», 24/05, 17.30 | Διαδικτυακό Σεμινάριο ΚΕΜΕ-ΠΚ

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο: http://news.uoc.gr/news/2021/17-05/Nola_Varvantakis_24-05_1730_ΚΕΜΕ.pdf

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Διαδικτυακό Σεμινάριο ζωντανά, στον σύνδεσμο: https://zoom.us/j/97861647003?pwd=cVRZdjV0VGlNVERhYzVCbjBvN3ZRQT09

Meeting ID: 978 6164 7003  |  Passcode: 968558