Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού στο ΠΚ – Erasmus+ Staff training Week

Εκ μέρους του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης

ανακοινώνεται η διοργάνωση Εβδομάδας Επιμόρφωσης Προσωπικού Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων – Erasmus+ Staff Τraining Week,

στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου,
11-14 Απριλίου 2022.

Παρακαλώ δείτε την αφίσα και το πρόγραμμα στο

https://www.uoc.gr/intrel/news-all/3763-erasmus-staff-training-mobility-stt-university-campus-o-f-rethymno-11th-14th-september-2022