Διάλεξη Rita Calvario από το Centre for Social Studies (CES), University of Coimbra, Portugal

Υπενθύμιση για τη διάλεξη της Rita Calvario από το Centre for Social Studies (CES), University of Coimbra, Portugal στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων του τμήματος: From Political Ecology to Environmental Sociology and Environmental Humanities

H Rita Calvario θα παρουσιάσει το βιβλίο: The Political Ecology οf Austerity: Crisis, Social Movements and the Environment, Routledge – Explorations in Environmental Studies.


Πέμπτη 7/4 ώρα 19:00
Σύνδεσμος: https://zoom.us/j/92585737341?pwd=N2hLMUJjWnk1cXZ2QWZsV0RJbWlhUT09