ΕΡΓΚ371 – ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ

ΕΡΓΚ371          Εργασία και Διακρίσεις. Έμφυλες και άλλες μορφές διάκρισης

 

Η πρώτη συνάντηση του σεμιναρίου θα γίνει την Πέμπτη 24.2.2022

 

Τα προαπαιτούμενα είναι τα εξής :

  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι (ΒΙΟΚ 275)

ή

  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ (ΒΙΟΚ 276)

ή

  • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΕΣΚ 257)

ή

  • Κοινωνιολογία των Φύλων (ΦΥΡΚ293)

 

Δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις ενδιαφέροντος μέσω mail. Απαιτείται φυσική παρουσία των φοιτητών/φοιτητριών κατά την πρώτη συνάντηση.

 

Η διδάσκουσα