ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ για τους τελειόφοιτους / απόφοιτους του Π.Κ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Π.Κ.
Προς όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες του Π.Κ.

Είσαι απόφοιτος/η ή κοντά στο πτυχίο και δεν ξέρεις ποιες είναι οι δυνατότητές σου, ποιες οι ικανότητες και δεξιότητες σου,  τι μπορείς να κάνεις μετά τη σχολή, ποιο δρόμο να ακολουθήσεις, τι μεταπτυχιακό να κάνεις;

Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δομής: https://dasta.uoc.gr/release/index.php/2021/03/01/3474/

και στο FB: https://www.facebook.com/dasta.uoc.gr/posts/1661720160696716