ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ

Εν όψει των ορκωμοσιών, παρακαλούνται οι απόφοιτοι για τις παρακάτω ενέργειες:

Α.  Υποχρεωτική επιστροφή στη Βιβλιοθήκη του υλικού που έχουν δανειστεί.  Λόγω της αναστολής λειτουργίας της, αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
     1) Αποστολή με ταχυμεταφορική. Μετά την αποστολή θα πρέπει να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση circ-ret@lib.uoc.gr για να ενημερώσουν σχετικά (ει δυνατόν, να επισυνάψουν το αποδεικτικό της αποστολής)
     2)  Παράδοση αυτοπροσώπως στη Βιβλιοθήκη, αφού πρώτα επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 28310 77808 ή 77817 για σχετικό ραντεβού.
Β. Για την κατάθεση των εργασιών τους μπορούν να ενημερώνονται από τη σχετική με την Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ανακοίνωση, που υπάρχει στην ιστοσελίδα της (https://www.lib.uoc.gr/news/announcement-1604473013-305013-2187.tkl). Και πάλι μπορούν να απευθύνονται στα παραπάνω τηλέφωνα.

Η διεύθυνση για την αποστολή υλικού με ταχυμεταφορική είναι:
Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (Γάλλου)
Τ.Κ. 741 00
(για την υπηρεσία Δανεισμού ή, αν πρόκειται για κατάθεση εργασίας, υπόψη κ. Αντιγόνης Ακουμιανάκη)