Επιμορφωτική εσπερίδα: «Ψυχική Ανθεκτικότητα & Παρεμβάσεις στην Εκπαιδευτική Κοινότητα σε περιόδους Πανδημίας»

Επιμορφωτική εσπερίδα για τα μέλη των ΕΔΕΑΥ, σχολικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς με θέμα «Ψυχική Ανθεκτικότητα & Παρεμβάσεις στην Εκπαιδευτική Κοινότητα σε περιόδους Πανδημίας», Α. Ματσόπουλος, 8/4, 18:00-20:00

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2021/31-03/Ενημέρωση_επιμορφωτικής_εσπερίδας.pdf