Επείγουσα ανακοίνωση – Ακύρωση μαθήματος ΣΤΑΚ130 της 6ης Δεκεμβρίου

Λόγω ασθένειας της διδάσκουσας δεν θα διεξαχθεί το μάθημα του ΣΤΑΚ130 στις 6 Δεκεμβρίου 2022.
Επίσης να σας ενημερώσω ότι τα μαθήματα του ΣΤΑΚ130 θα ολοκληρωθούν με το επαναληπτικό μάθημα που θα διεξαχθεί κανονικά στις 20 Δεκεμβρίου 2022, όπως αναφέρεται στο περίγραμμα.

Η διδάσκουσα
Στεφανία Καλογεράκη