Διαδικασία ενημέρωσης & αποδοχής κανονισμού εξ’αποστάσεως εξέτασης

Η Ενημέρωση και αποδοχή του κανονισμού εξ ‘αποστάσεως εξέτασης καθώς και της συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων γίνεται από τους εξεταζόμενους σε κάθε μάθημα για την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2021.

Η παραπάνω διαδικασία γίνεται μέσα από το εξεταζόμενο μάθημα στην πλατφόρμα elearn.

Αφού ο εξεταζόμενος συνδεθεί στην πλατφόρμα elearn, κάτω από την κεντρική ενότητα του μαθήματος θα εμφανιστεί η ενότητα των “Τελικών εξετάσεων Ιανουαρίου 2021”.

Στη συνέχεια επιλέξτε διαδοχικά τους δύο συνδέσμους (δραστηριότητες )

  • “Ενημέρωση και αποδοχή του κανονισμού εξ’αποστάσεως εξέτασης”
  • “Ενημέρωση και αποδοχή συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων”

και στο κάτω μέρος της σελίδας κάθε συνδέσμου επιλέξτε την ένδειξη αποδοχής και πατήστε “Αποθήκευση επιλογής”.

Τώρα έχετε ενημερωθεί και αποδεχθεί τον κανονισμό εξ΄αποστάσεως εξέτασης και συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για το τρέχω μάθημα.

Στη συνέχεια επιστρέψτε στην κεντρική σελίδα του μαθήματος όπου η ενότητα θα εμφανίζει με πράσινο χρώμα την παραπάνω πληροφορία.

Ακριβώς από κάτω θα εμφανίζεται ο σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης Zoom για τις εξετάσεις και το περιεχόμενο των εξετάσεων κατά τη διάρκειά τους.