ΔΙΑΛΕΞΗ : ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ. ΕΜΦΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ-ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ

Την Πέμπτη 31/3/2022 και ώρα 9.00 πμ στο πλαίσιο του σεμιναρίου ΕΡΓΚ371 Εργασία
και Διακρίσεις. Έμφυλες και άλλες μορφές διάκρισης θα μας μιλήσει ο Δρ. Γεώργιος
Τριανταφύλλου, Επιθεωρητής Εργασίας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων Ηρακλείου για το ρόλο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στην
περίπτωση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της διάλεξης είτε δια ζώσης (στην αίθουσα Α32
του Τμήματος Κοινωνιολογίας) είτε διαδικτυακά στον ακόλουθο σύνδεσμο :

https
://zoom.us/j/93592832182?pwd=TzBvQURvTjQ0aXE4eW1wVkRia0k1QT09
Meeting ID: 935 9283 2182

Passcode: 116159

Η διδάσκουσα

Χριστίνα Καρακιουλάφη

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΡΓΚ371 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ. ΕΜΦΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ