Διάλεξη στο ΔΠΜΣ βΙΟΗΘΙΚΗ 12.2.2024 Βουτσάκης

“Υποκείμενα δικαίου: από τους ανθρώπους και τους θεσμούς τους στα ζώα και τους ποταμούς;”,

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024, 15.00

[http://bioethics.fks.uoc.gr/dialekseis/voutsakis_20240212.html]

 

Παρακολούθηση / Συμμετοχή διαδικτυακά με εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://ww2.fks.uoc.gr/f/b-voutsakis-20240212